Okruženje: Udoban salon u Beogradu, ukrašen policama za knjige i slabo osvetljen toplim sjajem. Atmosfera je ispunjena mirisom cigara i zveckanjem čaša. Karl Marks, Roza Luksemburg, Če Gevara, Simon de Bovoar i Nelson Mandela vode živahnu diskusiju o sadašnjem stanju sveta.

Likovi:

Karl Marks (Karl)
Roza Luksemburg (Roza)
Ernesto Če Gevara (Ernesto)
Simon de Bovoar (Simon)
Nelson Mandela (Nelson)

(Scenu otvara petoro revolucionara koji sede u udobnim foteljama, zaokupljenim dubokim razgovorom. KM pije čašu piva, RL pijucka čaj, CG uživa u rumu, SB pije čašu vina, a NM uživa u šoljici afričkog rooibosa.)

Karl: (naginje se napred, njegova brada naglašava njegovu snagu) Globalni proletarijat je i dalje zarobljen u kandžama kapitalizma. Disparitet u bogatstvu se samo pogoršao, sa malom elitom koja je monopolizovala resurse dok se većina bori. Radnici sveta moraju ustati protiv ove eksploatacije i preuzeti kontrolu nad sredstvima za proizvodnju.

Roza: (pijucka čaj, usredsređen pogled) Da, kapitalistički sistem održava nejednakost i društvene nepravde. Vidimo da korporacije vrše neprimeren uticaj, eksploatišu radnike i uništavaju životnu sredinu. Ali ne smemo zaboraviti moć naroda da kroji svoju sudbinu. Istinska demokratija i učešće građana su od suštinskog značaja za ostvarivanje značajnih promena.

Ernesto: (naginje se napred, oči mu plamte revolucionarnim žarom) Imperijalizam još uvek pustoši nacije, pljačka resurse i guši samoopredeljenje. Borba protiv neokolonijalizma i ekonomske dominacije i dalje traje. Moramo podržati potlačene narode, negovati solidarnost i opremati ih alatima da povrate svoju autonomiju. Gerilski duh živi!

Simon: (podiže čašu vina, snažan sjaj odlučnosti je u njenim očima) Rodna neravnopravnost ostaje duboko ukorenjena, čak i pred licem napretka. Žene se i dalje suočavaju sa diskriminacijom, nasiljem i ograničenim mogućnostima. Borba za oslobođenje žena neodvojiva je od šire revolucionarne borbe. Moramo ukloniti opresivne rodne norme i negovati društvo koje vrednuje i osnažuje sve pojedince.

Nelson: (mirno, zračeći mudrošću) Naš svet nastavlja da se bori sa ožiljcima podela i predrasuda. Kao neko ko je bio svedok užasa aparthejda, čvrsto verujem u transformativnu moć praštanja i pomirenja. Moramo težiti društvu koje slavi različitost i podržava urođeno dostojanstvo svih ljudi, bez obzira na njihovu rasu ili poreklo.

Karl: (podiže čašu, glas mu je odlučan) Klasna borba traje, a radnička klasa mora da se organizuje i ujedini preko granica. Kapitalizam eksploatiše i otuđuje radnu snagu, pogoršavajući društvenu nejednakost. Naš krajnji cilj ostaje uspostavljanje besklasnog društva, gde preovladava kolektivno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju.

Roza: (osmehujući se, glasom prožetim odlučnošću) Podsetimo se da revolucija nije ograničena samo na fabriku. Naša borba obuhvata sve aspekte društva. Moramo se boriti za demokratsko upravljanje, osiguravajući da vlast zaista bude u rukama ljudi i da prevlada ekonomska i socijalna pravda.

Ernesto: (strastveno, stisnutih pesnica) Naša borba protiv imperijalizma ne može biti ograničena nacionalnim granicama. Globalni jug nastavlja da se suočava sa eksploatacijom i dominacijom moćnih nacija. Zapalimo vatru internacionalizma, borbe i nepokolebljive odlučnosti da srušimo okove neokolonijalizma.

Simon: (podiže čašu, iskra prkosa u glasu) Hajde da izazovemo patrijarhalne norme koje nas ograničavaju i tlače. Borba za oslobođenje žena mora biti intersekcionalna, rušeći barijere koje ograničavaju pojedince na osnovu njihovog rodnog identiteta. Samo negovanjem istinske jednakosti i autonomije možemo zaista postići pravedno društvo.

Nelson: (klimajući glavom, mirnim glasom) Moramo težiti svetu u kome oprost i pomirenje trijumfuju nad podelom i mržnjom. Prihvatanje naše zajedničke humanosti, bez obzira na rasu ili poreklo, od suštinskog je značaja za izgradnju društva koje podržava principe jedinstva, jednakosti i poštovanja svih.

(Svi oni još jednom podižu čaše i šolje, nazdravljajući zajedničkoj viziji boljeg sveta i tekućoj borbi za pravdu i oslobođenje.)

[Kraj]

Translate »